Kennisbank

De in de Kennisbank van Corporate Finance Support opgenomen documentatie is kosteloos beschikbaar voor elke geïnteresseerde.

Ondanks de zorg die aan het bijeenbrengen van de documentatie is besteed, aanvaardt Corporate Finance Support B.V. geen enkele aansprakelijkheid voortvloeiende uit onvolledige informatie of uit onvolkomenheden in de teksten van de in de Kennisbank opgenomen documentatie.

De in de Kennisbank opgenomen documentatie betreft gegevens, die openbaar beschikbaar zijn. Mocht enige belanghebbende van mening zijn dat de gegevens auteursrechtelijk beschermd zijn, kan dat gemeld worden op info@cf-support.nl. De gegevens zullen dan onverwijld worden verwijderd.