Disclaimer

Algemeen

Indien u zich toegang verschaft tot de website van Corporate Finance Support, wordt u geacht van deze disclaimer te hebben kennisgenomen.

Informatie

Aan de samenstelling van deze website wordt veel zorg besteed. De informatie zoals opgenomen op deze website is uitsluitend bestemd voor algemene informatiedoeleinden met het voornaamste doel om de bezoeker kennis te laten maken met de producten, diensten en activiteiten van Corporate Finance Support. Voor advies raden wij u aan contact op te nemen met één van onze deskundigen.

Aansprakelijkheid

Door de veranderende aard van wet- en regelgeving en de risico's van elektronische communicatie, kunnen er onvolkomenheden optreden in de op deze website verstrekte informatie. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor enige directe of indirecte schade als gevolg van of in verband met het gebruik van de op deze website beschikbare informatie of documenten. Deze website kan links bevatten die leiden naar websites van derden, welke niet door Corporate Finance Support gecontroleerd of onderhouden worden. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor de inhoud en toepassing van de informatie op deze websites van derden.