Corporate finance support voor accountants

Als professionele accountant en actieve ondernemer bent u zuinig op uw cliënten en wilt ze tijdig en deskundig adviseren. Soms loopt u daarbij tegen grenzen aan: Beroepsmatig, vaktechnisch of planningmatig. Juist in die situaties is er Corporate Finance Support. Wij zijn namelijk snel en flexibel beschikbaar op het moment dat:

  • u onderkent dat advisering op het gebied van bedrijfswaarde, bedrijfsoverdracht, zakelijke samenwerking, beëindiging daarvan of financiering een specialisme is, en u graag gebruik maakt van de ervaring en deskundigheid van adviseurs voor wie het dagelijks werk is;
  • het u aan tijd ontbreekt om dit belangrijke en vaak zeer intensieve traject bij uw cliënt te begeleiden;
  • zich een ‘conflict of interest’ binnen uw organisatie voordoet, bijvoorbeeld indien uw cliënt wordt overgenomen door een andere cliënt van u, indien bij beëindiging van samenwerking beide aandeelhouders klant zijn bij u, bij echtscheiding, etc.
  • u om vaktechnische redenen als fungerende accountant bij een cliënt het desbetreffende advieswerk (beter) niet zelf kunt doen, bijvoorbeeld bij een inbreng in natura of in andere gevallen;
  • er andere belemmeringen zijn, die bijvoorbeeld in de persoonlijke sfeer liggen, zoals het geval dat u niet goed overweg kunt met de adviseur van de tegenpartij; en/of
  • u behoefte hebt aan een second-opinion of aan ondersteuning als u een dergelijk traject zelf begeleidt.

Echter, doorverwijzen doet u niet zomaar. Lees daarom over onze garanties en over onze toegevoegde waarde.