Corporate finance support voor advocaten, juristen en curatoren

Als professionele advocaat en actieve ondernemer bent u zuinig op uw cliënten en wilt ze tijdig en deskundig adviseren. Soms loopt u daarbij tegen grenzen aan: Beroepsmatig, vaktechnisch of planningmatig. Juist in die situaties is er Corporate Finance Support. Wij zijn namelijk snel en flexibel beschikbaar op het moment dat:

  • u onderkent dat kennis op financieel en bedrijfseconomisch gebied een van juridische kennis onderscheiden specialisme is en u graag gebruik maakt van de ervaring en deskundigheid van adviseurs voor wie het dagelijks werk is;
  • het u aan tijd ontbreekt om dit belangrijke en vaak zeer intensieve aspect van de werkzaamheden voor uw cliënt uit te voeren;
  • zich een “conflict of interest” bij uw cliënt voordoet en u behoefte hebt aan een onafhankelijke en onpartijdige visie;
  • u behoefte hebt aan een second-opinion of aan ondersteuning als u een opdracht met financiële en bedrijfseconomische aspecten zelf uitvoert; en/of
  • u behoefte hebt aan een second-opinion of aan ondersteuning bij de beoordeling van door derden aan u verstrekte informatie.

Echter, doorverwijzen doet u niet zomaar. Lees daarom over onze garanties en over onze toegevoegde waarde.