Adviesgebieden

U kunt ons ondermeer inschakelen voor opdrachten op het gebied van bedrijfsadvies, bedrijfswaardering en bedrijfsoverdracht.

Bedrijfsadvies

 • Ondernemingsvormen en -structuren, waaronder inbreng in BV
 • Afspraken in het kader van samenwerking en begeleiding einde samenwerking
 • Investeringsselectie
 • Financieringskwesties
 • Herstructurering van onderneming, bijvoorbeeld t.b.v. verkoop of in het kader van risico-management
 • Conflictbegeleiding, waaronder arbitrage, mediation, bindende advisering en partij-ondersteuning, bijvoorbeeld bij aandelenprijsformules of earn-outregelingen
 • Advisering inzake continu├»teit, waaronder bijv. structuren met een stichting administratiekantoor
 • Advisering inzake rendementsverbetering bij minder goed lopende bedrijven

Bedrijfswaardering

 • Waardering (op basis van verwachte geldstromen, rekening houdende met het specifieke bedrijfsrisico, DCF) van bedrijven, aandelen of aandelenpakketten
 • Second opnions en fairness opinions inzake waarderingen

Bedrijfsoverdracht

 • Bedrijfsopvolging, MBI, MBO, uitkoop van aandeelhouders of participatie
 • Koop, verkoop en fusie van (familie)bedrijven
 • Zoeken van een koper of verkoper in onze regionale en landelijke netwerken
 • Samenwerking en einde samenwerking
 • Financiering van de overname
 • De fiscale advisering terzake
 • De juridische advisering terzake

Onze dienstverlening in het kader van bedrijfsoverdracht beslaat het volledige traject: Voorbereiding, matchmaking (het zoeken naar een (ver)koper), dealmaking (het begeleiden van de transactie) en de afwerking en effectuering van de transactie.