Toegevoegde waarde voor advocaten, juristen en curatoren

Corporate Finance Support wil, voor een beperkt aantal advocatenkantoren, de professionele, betrouwbare en betrokken partner zijn met een duidelijke toegevoegde waarde op het gebied van:

 • bedrijfswaardering bij conflicten tussen aandeelhouders en bij echtscheiding, al dan niet in de hoedanigheid van door de rechtbank te benoemen deskundige;
 • ondersteuning bij uw optreden als curator (beoordeling levensvatbaarheid van bedrijfsonderdelen, het becijferen van de effecten op de waarde van de onderneming van ontslag, doorlevering en een eventuele afkoelingsperiode, een taxatie van een bedrijfsonderdeel waarvoor een gegadigde bestaat en een goede bedrijfseconomische analyse en argumentatie voor uw onderhandelingen);
 • second opinion op door een partij opgestelde becijferingen in het kader van fusies en overnames, juridische fusies en splitsingen; en/of
 • de samenwerking bij bedrijfsoverdrachten (gezamenlijk uitvoeren van due diligence onderzoeken, waarbij ieder voor het eigen aandachtgebied verantwoordelijk is; second opinion op de vastlegging van de financiële aspecten in koop-, aandeelhouders- en andere overeenkomsten).

Dit maken wij waar doordat wij:

 • als registeraccountant (RA) en/of register valuator (RV) over de kwaliteit, kennis en ervaring beschikken die daarvoor noodzakelijk is en affiniteit hebben met het grensgebied van juridische expertise enerzijds en financiële/bedrijfseconomische expertise anderzijds;
 • snel en flexibel beschikbaar zijn;
 • niet met standaardverhalen komen, maar steeds met oplossingen komen die specifiek toegesneden zijn op de casus en de situatie;
 • sparringpartner voor u kunnen zijn (ondersteuning en advies) indien u een opdracht met financiële aspecten zelf uitvoert, daarbij tegen problemen aanloopt en behoefte hebt aan heldere, werkbare en praktische suggesties en handvatten;
 • een second-opinion kunnen geven op de financiële en bedrijfseconomische aspecten van uw werkzaamheden;
 • onafhankelijk zijn, u behoeden voor imagoschade door doorverwijzing, u informeren tijdens het verloop van onze werkzaamheden en net zo zuinig zijn op uw cliënt en reputatie als dat u dat bent;
 • per adviestraject duidelijke afspraken met u maken over de rol- en taakverdeling tussen uw medewerkers en die van ons; en
 • voor u en uw medewerkers incompany cursussen kunnen verzorgen over waardering bij bijvoorbeeld echtscheiding en andere gerelateerde onderwerpen.

Kortom, wij vormen een meerwaarde voor u en uw organisatie waardoor uw organisatie uw cliënten nog beter van dienst kan zijn.