Garanties voor advocaten, juristen en curatoren

Wij kennen uw dilemma’s bij het inschakelen van een andere adviseur: Gaat het wel goed, houd ik wel grip op de zaak en kost het mij geen omzet? Dilemma’s die zich echter bij het inschakelen van Corporate Finance Support niet voordoen. Wij garanderen u namelijk:

  • dat wij even zuinig zijn op uw cliënten en uw reputatie als u dat bent. Ons uitgangspunt is namelijk een lange termijn relatie tussen uw kantoor en Corporate Finance Support;
  • de keuzevrijheid van uw cliënt (behoudens in geval van insolventie) bij doorverwijzing. Deze besluit zelf of hij met ons in zee wil of niet. Op basis van een gratis en vrijblijvend adviesgesprek, waarbij inhoudelijk en adviserend de casus wordt besproken met uw cliënt;
  • dat u - als u zelf al niet direct bij betrokken bent - periodiek en op bijzondere momenten op de hoogte wordt gehouden van het adviestraject (inhoud en voortgang) middels onze opdrachtstatus rapportage (OSR). Zo blijft u doorlopend op de hoogte van wat er speelt en houdt u grip op het traject;
  • dat, mede vanwege onze kennis, deskundigheid en ervaring, uw cliënt tevreden is over ons en over uw doorverwijzing zodat uw samenwerking met ons zich dubbel en dwars terugverdient;
  • dat wij onafhankelijk zijn van advocatenkantoren en geen opdracht zullen aannemen als onze onpartijdigheid in gevaar komt;
  • wij duidelijke afspraken met u maken over wie opdrachtnemer is en daarmee verantwoordelijk is voor (het betreffende gedeelte van) de opdracht, wie factureert, etc.

Al deze afspraken leggen wij met u vast in onze doorverwijzerscode.