Garanties voor accountants

Wij kennen uw dilemma’s bij het inschakelen van een andere adviseur: Gaat het wel goed, houd ik wel grip op de zaak, kost het mij geen omzet en raak ik mijn cliënt niet kwijt? Dilemma’s die zich echter bij het inschakelen van Corporate Finance Support niet voordoen. Wij garanderen u namelijk:

  • dat wij even zuinig zijn op uw cliënten en uw reputatie als u dat bent. Ons uitgangspunt is namelijk een lange termijn relatie tussen uw kantoor en Corporate Finance Support;
  • de keuzevrijheid van uw cliënt bij doorverwijzing. Deze besluit zelf of hij met ons in zee wil of niet. Op basis van een gratis en vrijblijvend adviesgesprek, waarbij inhoudelijk en adviserend de casus wordt besproken met uw cliënt;
  • dat u - als u zelf al niet direct bij betrokken bent - periodiek en op bijzondere momenten op de hoogte wordt gehouden van het adviestraject (inhoud en voortgang) middels onze opdrachtstatus rapportage (OSR). Zo blijft u doorlopend op de hoogte van wat er speelt en houdt u grip op het traject;
  • dat, mede vanwege onze kennis, deskundigheid en ervaring, uw cliënt tevreden is over ons en over uw doorverwijzing zodat uw samenwerking met ons zich dubbel en dwars terugverdient;
  • dat wij geen reguliere accountantswerkzaamheden verrichten en volstrekt onafhankelijk zijn van andere accountantskantoren, zodat omzetverlies of cliëntverlies niet aan de orde is;
  • wij duidelijke afspraken met u maken over wie opdrachtnemer is en daarmee verantwoordelijk is voor (het betreffende gedeelte van) de opdracht, wie factureert, wie de fiscale adviseur is, over de inschakeling van uw eigen medewerkers, etc.

Al deze afspraken leggen wij met u vast in onze doorverwijzerscode.